Etik Kurul
18 Şubat 2022


Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

NOT 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nda dosya alımına başlanmıştır.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 08/01/2017 tarih ve KAEK-116 kodu ile kurulmuştur.

Başvuru sahiplerinin  “Dosya İçeriği” sıralamasına dikkat ederek, oluşturdukları -eksiksiz- başvuru dosyalarını (Klinik İlaç Araştırmaları 2 dosya +2 Cd ,diğer tüm araştırmalar tek dosya)  Kurul Sekreterliği’ne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların elden yapılması gerekmekte olup, kargo/posta yoluyla başvuru kabul edilmemektedir

Kurulda görüşülerek düzeltme alan dosyaların “Etik Kurul Düzeltme/ Değişiklik Formu Üst Yazısı”  ile sunulması gerekmektedir.

Kurum dışından yapılacak İlaç Dışı Girişimsel olan ve İlaç Dışı Girişimsel Olmayan araştırmalardan, uzmanlık tezleri akademik amaçlı araştırmalar ve destekleyicisinin devlet fonları (TÜBİTAK, DPT, Üniversite Fonu, vb.) olduğu durumlar dışındaki her türlü araştırma için başvuru ücreti alınır.

Kurum içi yapılacak tüm başvurularda ve destekleyicisi olmayan  kurum dışı uzmanlık tezi ve akademik amaçlı araştırma başvurularında başvuru ücreti alınmaz.

Başvuru ücreti  yatırıldıktan sonra banka dekontu başvuru dosyasına eklenir.

Retrospektif , Anket , Yaşam Alışkanlıkları Çalışmları  için Girişimsel Olmayan Etik Kuruluna Başvurulması Önemle Duyrulur. 

İlaç Araştırmaları için başvuru formları  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (iegm) sayfasından alınabilir.

Sorularınız için Etik Kurul sekreteri Perihan AYDIN ÜNLÜ iletişime geçebilirsiniz: etikkurul@sureyyapasa.gov.tr