Meslek Hastalıkları Ek Hizmet Binası
25 Ekim 2022

MESLEK HASTALIKLARI EK HİZMET BİNASI

Başhekim Yardımcısı

Meslek Hatalıkları Yataklı Servisler

Fizik Tedavi Ünitesi

Poliklinikler ( Meslek Hastalığı Polikliniği, Göğüs Hastalıkları Polikliniği, KBB, Dahiliye, Ortopedi, Göz Hastalıkları, Nöroloji, Fizik Tedavi Polikliniği, Genel Cerrahi, Kadın Doğum Polikliniği, Psikiyatri Polikliniği, Çocuk Hastalıkları)

Odyoloji Laboratuvarı

Rontgen-Ultrason

Laboratuvarlar  (Toksikoloji – Biokimya)

Solunum Fonksiyon Testi – DLCO – EKG

İdari Birimler (Sağlık Kurulu, Fatura, Vezne, Evrak Kayıt)

Hasta Hakları Birimi