Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi
06 Ağustos 2019


 

Pulmoner Rehabilitasyon Nedir?

Uzun süreli akciğer hastalığı olan hastalarda nefes darlığı hissetmeksizin hareket etmek ve normal günlük aktiviteleri yapmak güçleşir. Hastalar  kolay yorulduklarını, nefes darlığı nedeniyle sosyal hayatlarının olumsuz etkilendiğini, sık hastane başvurularının olduğunu ifade ederler. Günlük işlerini kendilerinin yapması, evden dışarı çıkmak gibi efor gerektiren durumlar bu hastalar için giderek sıkıntı yaratmaya başlar. İleri dönemlerde ise kas güçsüzlüğü, kemik erimesi, akciğer ve kalp fonksiyonlarında azalma tabloya eklenir. Bu durumun yarattığı kısır döngüden çıkmak ancak pulmoner rehabilitasyon ile mümkündür. Pulmoner rehabilitasyon tüm dünyada kabul görmüş etkinliği ispatlanmış kronik akciğer hastalığı olanlarda tıbbi tedavilerin yanı sıra hastaların fiziksel kapasitelerini ve psikolojik durumlarını düzeltmeyi amaçlayan uygulamaların bütünüdür. Biz de hastanemizde hastalara ilaç tedavisinin yanı sıra, egzersiz reçete edebilmek amacıyla pulmoner rehabilitasyon ünitemizi oluşturduk

Pulmoner Rehabilitasyonun Amaçları Nelerdir?

Başlıca akciğer hastalığına bağlı gelişen nefes darlığı ve fonksiyonel yetersizliği azaltmak, egzersiz toleransını arttırmak, hastalığa bağlı  atak sayısını azaltmak ve yaşam kalitesinin iyileştirmektir.  Pulmoner rehabilitasyon ekibi göğüs hastalıkları uzmanları, fizyoterapist, eğitim hemşiresi, psikolog ve diyetisyenden oluşmaktadır.  Temel olarak egzersiz eğitimi yanında her hastanın durumuna  özel beslenme önerileri, hasta ve ailesi için eğitim  programları ve psikolojik destek  gibi bileşenleri vardır. Sonuç olarak pulmoner rehabilitasyon  nefes darlığı ile başa çıkabilmeyi, aynı zamanda  kişinin daha  güçlü hissetmesini ve yaşam kalitesinde iyileşmeyi amaçlar.

Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesine Kimler , Nasıl Başvurabilir?

Pulmoner Rehabilitasyona kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), astım, bronşektazi, kistik fibrozis, göğüs kafesi hastalıkları, solunum problemi yaratan sinir-kas hastalıkları, akciğeri etkileyen bağ dokusu hastalıkları, akciğer nakli öncesi ve sonrasında veya akciğer cerrahisi öncesi ve sonrası solunum problemleri olan hastalar başvurabilir. Hastalar program öncesi kardiyolojik tetkikleri ve  programa engel bir durumlarının olup olmadığının değerlendirilmesi için KOAH polikliniğine randevu alarak başvurabilirler.

Pulmoner Rehabilitasyon Programı

Hastanemizde 2014 yılından itibaren pulmoner rehabilitasyon ünitesi hizmet vermektedir. Haftada 2/3 gün  toplam 8 hafta hastanede direkt gözetimli olarak oluşturulan programlar her hastaya özel olarak yapılandırılır. PR öncesi hastaların egzersiz kapasiteleri, psikososyal durumları, beslenme durumları açısından değerlendirilmektedir. 8 haftalık program sonrası hastalar 1/3/6/12 ay kontrolleri ile takip edilmektedirler.

Pulmoner Rehabilitasyon Ekibi Kimlerden Oluşur?

Yeni açılan pulmoner rehabilitasyon servisimizin 18 hasta yatağı ve servis içinde ayrıca egzersiz seans salonu, egzersiz laboratuvarı bulunmaktadır. Pulmoner rehabilitasyon ekibinde üç göğüs hastalıkları uzmanı ve 4 fizyoterapist, 1 eğitim hemşiresi yer almaktadır. Hastalar yatarak veya ayaktan pulmoner rehabilitasyon programına alınabilmektedirler.