Değerlerimiz


Hasta Haklarına Saygı

Tıbbi Etik Kurallara Bağlılık

Yeniliklere Açıklık

Sürekli Eğitim ve Gelişim

Çözüm Odaklılık

Ulaşılabilir

Güvenilirlik

Hasta /Hasta Yakını Memnuniyeti

Çalışan Memnuniyeti

Çevre Duyarlılığına Sahip