YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI
07 Şubat 2022

KURS BAŞVURU TARİHLERİ:          07 Şubat 2022 -  17 Şubat 2022

KURS TARİHLERİ:                            21 Mart 2022- 29 Nisan 2022Başvuru yapmak isteyen katılımcılar https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F   duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” doldurarak aşağıda yer alan mail adresine gönderebilir.
 bulunan “Başvuru Formunu” doldurarak çıktısını Hastane Başhekim ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne onaylatıldıktan sonra aşağıda belirtilen belgelerle birlikte mail adresine gönderebilir. (Mailin ulaşıp ulaşmadığını teyit ediniz )

Program Sorumlusu:Emine BALCI ULUĞ
E-posta: 
emine.balciulug@saglik.gov.tr

Telefon: 0212 421 42 00 / 5511

1)         Sağlık Bakanlığı Başvuru Belgesi (Hastane Başhekim ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne onaylanmayan belgeler dikkate alınmayacaktır.)

2)         Diploma Fotokopisi  1 adet

3)         Kimlik Fotokopisi  1 adet

4)         Çalışma Belgesi(yoğun bakımda çalıştığına dair ) ya da (çalıştırılması planlanıyorsa belge)