Göğüs Hastalıklarında Özellikli Polikliniklerimizi biliyor musunuz?
21 Haziran 2021


1- Sarkoidoz / İnterstisyel Akciğer Hastalığı

2- KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)

3- Astım

4- Meslek Hastalıkları

5- Yoğun Bakım sonrası takip polikliniği

6- Pulmoner Rehabilitasyon

7- Alerji-İmmunoloji

8-Uyku

9-Tüberküloz

10-Palyatif Bakım