TGAP 8. Bilgilendirme Toplantısı Hastanemizde yapıldı
21 Haziran 2021


Sağlık Bakanlığı Tasarruf Takip Ofisi 8’nci bilgilendirme toplantısını Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova illerinin katılımı ile İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Konferans salonunda düzenlendi. Bakanlıkta kurulan tasarruf ofisinin kamu bütçesindeki harcamaları finansal ve sosyoekonomik açıdan analiz ederek israfın önlenmesi konusunda çalışmalar yürüteceği açıklandı.

Toplantıya Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU,  İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Hasan Basri VELİOĞLU, 1. Kamu Hastaneleri Başkanı Uz. Öğr. Üyesi Ersin ŞİMŞEK, Başhekimimiz Doç. Dr.Zuhal KARAKURT, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı hastanelerin yöneticileri katıldı.

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, sağlık alanında kaynakların verimli kullanılmasını vurgulayarak “Sağlık hizmetine ihtiyacı olan her vatandaşımıza, hizmeti ulaştırmanın birinci önceliğimiz ve sorumluluğumuz olduğu bilinci ile hareket etmek zorundayız” diye konuştu. Bener, “Yapmış olduğumuz bu toplantı bir farkındalık toplantısı. İl yöneticilerimizle ve hastane idarecilerimiz ile bir araya gelmeyi önemsiyoruz. Bu kültürü sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Sahanın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Düzeltilmesi gereken alanlara dokunmak zorundayız” şeklinde konuştu. Bakan Yardımcılığına bağlı olarak faaliyetlerin yürütülmesi maksadıyla TGAP Ofisi’nin kurulduğunu vurgulayan Bener, ofis tarafından takibinin yapılarak Tasarruf ve Gelir Dönüşüm Programı ile kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler sağlanacağını açıkladı. Bener, “Bu birim, kamu bütçesindeki harcama ve gelir kalemlerini finansal ve sosyoekonomik açıdan analiz edip gelir arttırıcı programlar ile çalışmalarını gerçekleştirmektedir” diye konuştu. Sağlık hizmetlerinden ödün vermeden imkânlar ve kaynaklar ölçüsünde süreçleri yönetme gayreti gösterdiklerinin altını çizen Bener, “Sağlık tesislerimiz rollerine uygun plan ve harcama yapmalı. Gider artışını önleyecek tedbirler almalı” dedi. MALZEMELER ETKİN KULLANILACAK İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen bölgesel toplantıda konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte Cumhurbaşkanımız liderliğinde sağlık uygulamalarında dünyada bir ilk olduk. Biz Sağlıkta hemen hemen her imkanı hastalarımıza sunan insan gücü yeterli bir ülkeyiz” dedi. İsrafın önlenmesi gerektiğine dikkat çeken Memişoğlu, sağlık tesislerine alınan malzeme ve cihazların satın alınmasından ziyade, etkin ve tam kapasite kullanılmasının daha önemli olduğunu belirtti.


  • thumbnail (1).jpg
  • thumbnail (4).jpg
  • thumbnail (5).jpg
  • thumbnail (6).jpg
  • thumbnail (7).jpg