Dünya Koah Günü
17 Kasım 2021DÜNYA KOAH GÜNÜ

KOAH (kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) 
Kronik (uzun süreli) Obstrüktif (Tıkayıcı) Akciğer Hastalığı solunum yollarında mikroplarla oluşmayan ilerleyici bir akciğer hastalığıdır.
KOAH'ın görülme sıklığı 40 yaş üstü yetişkinlerde %15-20 olarak belirtilmektedir. 
Bu rakam yaklaşık olarak toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH olduğunu işaret etmektedir.
KOAH gelişimi için en önemli ve en yaygın risk faktörü tütün kullanımıdır. Sigara içen bireylerde sigara içmeyenlere göre daha fazla solunum fonksiyon kaybı ve solunumsal şikayetler gözlenir. Farklı şekillerde tütün kullanımı  (nargile,pipo, puro, elekteronik sigara vb.) ve çevresel tütün dumanı maruziyeti de  KOAH gelişimine neden olmaktadır.
İç ortamda kullanılan odun, tezek, kömür ve  kök benzeri yakıtların yanmasına bağlı olarak gelişen  iç ortam hava kirliliği ve  tozlu-dumanlı işyerlerinde ortamda oluşan çevresel maruziyetler de KAOH gelişmesi için rönemli risk faktörleridir.
Benzer biçimde dış ortam hava kirliliği de KOAH gelişiminde ve KOAH  hastalığın alevlenmesi için önemli bir rol oynar. Diğer taraftan azalmış  günlük fiziksel aktivitede ve hareketsizlik de artık  risk faktörü olarak kabul edilmektedir.  
KOAH ‘da başlıca şikayetler; öksürük, balgam, nefes darlığı ve hırıltılı solunumdur.
Hastalık tanısında nefes ölçüm testleri uygulanır. 
KOAH tedavisinde  hastanın yapması gereken en önemli adım sigarayı bırakmaktır, sigara bağımlılığı tedavi edilebilen bir hastalıktır. KOAH tedavisinde nefes yoluyla kullanılan  ilaçların yanı sıra günlük fiziksel aktivitenin arttırılması, grip ve zatürre aşılarının yapılması; hem hastalık gelişimi, hem de hastalığın ilerlemesi ve kötü sonuçlarının önlenmesinde önemli bir adımdır.


Doç. Dr. İpek ÖZMEN
Pulmoner Rehabilitasyon Sorumlu Hekim