24 MART DÜNYA TÜBERKÜLOZ GÜNÜ
24 Mart 2022


Dünya Tüberküloz Günü 24 Marttır. Robert Koch Veremi yapan Mycobacterium tuberculosis basilİ 24 Mart 1882’de keşfetti. Toplam 10 milyon insan her yıl tüberküloz hastalığına yakalanmaktadır. Tüberküloz, dünyada ölüm nedenleri içinde 13. sıradadır. 2020'de 1,5 milyon insan tüberkülozdan öldü.  Covid-19'dan sonra en fazla ikinci önemli bulaşıcı hastalıktır. 2021 Dünya Sağlık Örgütünün raporunda, 2020 yılının dünyadaki ve ülkelerdeki tüberkülozun durumu ayrıntılı sunulmuştur. Bulaşıcı hastalıklar içinde Covid-19 salgını öncesinde en çok sayıda ölümüne sebep olan hastalık iken şimdi; Covid-19’dan sonra en çok hastalandıran ve öldüren bulaşıcı hastalık olmuştur. Covid-19 salgını temel tüberküloz hizmetlerine erişimi ciddi şekilde etkilemiştir.2020 Dünyada 10 milyon tüberküloz hastası vardır, fakat kayıtlı tüberküloz hastaları, 2019 yılında 7,1 milyon iken 2020 yılında 5,8 milyona düşmüştür. 
Tüberküloz (verem); Mycobacterium tuberculosis basili ile oluşur. Bu basil insandan insana hava yoluyla bulaşır. Öncelikle akciğerlerde olmak üzere tüm organlarda görülebilir. Hastalıktan şüphelenmek için 2 haftadan uzu süren öksürük önemlidir. Ayrıca, halsizlik, iştahsızlık, gece terlemesi, kilo kaybı olur. Bazen de hastada balgamda kan görülebilir. Akciğer film bulguları da veremi kuvvetle düşündürür. Kesin tanı için balgam incelemesi yapılır ve mikrop (basil) gösterilir. Verem hastalarının erken tanısı ve etkili tedavisi veremden korunmanın en önemli yoludur. Tanı konulan verem hastası, altı ay düzenli tedavi ile iyileşir. Eğer düzenli tedavi yapılamazsa ya da kullanılan ilaçlar etkisiz ise (ilaç direnci varsa) yeni ilaçlarla daha uzun tedaviler gerekir. İlaç direnci, verem tedavisinin en önemli sorunudur. Çünkü, pahalı, 2 yıl süren, yan etkisi fazla ilaçlarla tedavi gerekir. 
Dünyada tüberküloz kontrolü ile ilgili en son politika Tüberkülozu Bitirme (END TB) Stratejisini içermektedir. 2035 yılına gelindiğinde insidansta %90 azalma, ölümde %95 azalma ve tüberkülozdan etkilenmiş ev halkının %0 maliyetle karşılaşması hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için bütün hastaların tedavisinin yanında özellikle latent tüberküloz enfeksiyonu kontrolü, riskli gruplar, yabancı uyruklu/göçmen hastalar, dirençli hasta ve temaslılarının yakından takibi ve politik kararlılık gereklidir.
Türkiye, başarılı bir verem savaşı programı yürütmektedir. Tüberküloz tedavisi ücretsizdir. TC Sağlık Bakanlığı ve TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekonomik geliri düşük hastalara sağlanan maaş desteği, verem savaşına büyük katkı sağlamıştır. Ülkemizde hasta sayısı yıllar içinde giderek düşmektedir (2005 yılındaki hasta sayısı 20.535 iken, 2020 yılında hasta sayısı 8.925’ya düşmüştür). Ülkemizde hasta sayısı yıllar içinde giderek düşmektedir. Türkiye’de başarılı bir verem savaş kontrol programı yürütülmektedir. Covid 19 salgını Dünya ve Türkiye’deki tüberküloz kontrol programını olumsuz etkilemiştir. Dünya Sağlık Örgütü, 2020 yılında Türkiye’de tüberküloz hastalarının %69’unun kayıtlı olduğunu belirtmektedir. Covid-19 salgınının etkisi ile kayıtlı tüberküloz hasta sayısı düşmüştür. 
Hastanemiz Türkiye’deki dört referans hastanesinden biridir. Hastanemizde 75 tüberküloz yatağı bulunmaktadır. Türkiye’nin tüm illerinden dirençli tüberküloz, tedavi yönetimi zor vakalar ve dirençli tüberkülozu olan yabancı uyruklu hastalar yatarak tedavi olmaktadır. Tüberküloz polikliniklerimizde kontrolleri yapılmaktadır. TC. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi olarak ülkemizde başarılı bir verem savaşının yürütülmesi için destek vermeyi sürdüreceğiz.