T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kanser Kayıt Birimi


Kanser tanısı konulan hastaların bilgilerinin HBYS yazılımından alınarak Canreg Programına kayıt edilmesi. Yapılan kayıtların ayda bir İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği'ne gönderilmesi ve İstatistik formlarının takip işlemlerinin yapılması.