T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hasta İletişim Birimi


S.B. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi size aşağıda açıklanan haklarınızı sağlamaktadır. Sağlık görevlileri ve diğer çalışanlarımız, haklarınızın bilincinde olup size mümkün olan en iyi tedavi ve hizmeti sunmaktadır.

Burada hasta olarak siz;

Saygın bir hizmet almak;
Hastanede yattığınız süre içerisinde hastalığınızla, tedavinizle ve aldığınız hizmetle ilgili tüm bilgilerin gizli kalmasını istemek;
Tedavinizden sorumlu doktor ve diğer sağlık personelini öğrenmek;
Durumunuz hakkında bilgi için talepte bulunmak ve anlayabileceğiniz bir şekilde buna ulaşmak;
Tedavinizle ilgili kararlara katılmak;
İstediğinizde tedaviyi reddetme ve/veya durdurma hakkını kullanmak;
Hasta dosyanız içindeki tüm bilgilere ulaşabilmek;
Kültürel, dini inanç ve ruhsal durumunuza saygı gösterilmesini beklemek;
Klinik inceleme ve/veya bilimsel araştırmalara katılmayı kabul veya reddetmek;
Hizmet aldığınız süre içerisinde bir hasta olarak yaşamış olduğunuz deneyimlerle ilgili veya klinik/hastane yönetimi ve sağlık personeli ile ilgili endişelerinizi çekinmeden anlatmak veya şikayetlerinizi bildirmek hakkına sahipsiniz.