T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Gider Tahakkuk Birimi


Hastanemiz döner sermaye bütçesini hazırlayıp bakanlık onayına sunmak.
Hastanemizde döner sermaye bütçesinden alınan tüm ilaç, tıbbi sarf, laboratuvar, ambar, mühendislik, demirbaş malzemelerin ödemesinin yapılması için gerekli evrakların toplayarak ödeme emri belgesi düzenlemek ve saymanlığa göndermek.
Hastanemizin döner sermaye muhasebe kayıtlarını tutmak.
Depoların stok çıkışlarını saymanlığa muhasebe işlem fişi düzenleyip bildirmek.
Hastanemizin elektrik, su telefon, doğalgaz faturalarının ödenmesini sağlamak.
Hastanemizde ihale yoluyla yapılan hizmet alımı ile ilgili hak edişleri düzenleyip tahakkuka bağlamak.
Saymanlık programı TDMS ile hastanemiz MKYS programı arasındaki hesapları karşılaştırıp eksiklikleri düzelttirmek.