T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji laboratuvarımızda özellikle tüberküloz basili, bakteri, virüs, mantar, parazit ve diğer mikroorganizmalardan kaynaklanan hastalıkların tanısını koymaya yönelik testler çalışılmaktadır.Hastanemizde mikrobiyoloji laboratuvarı ve uzman hekimleri görev yapmaktadır.