T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

DeğerlerimizTemel İlke ve Değerlerimiz  
Etkililik
Etkinlik
Verimlilik
Sağlıklı çalışma yaşamı
Hasta güvenliği
Hakkaniyet
Hasta odaklılık
Uygunluk
Zamanlılık
Süreklilik
İnsana saygı