T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

DeğerlerimizHasta Haklarına Saygı

Tıbbi Etik Kurallara Bağlılık

Yeniliklere Açıklık

Sürekli Eğitim ve Gelişim

Çözüm Odaklılık

Ulaşılabilir

Güvenilirlik

Hasta /Hasta Yakını Memnuniyeti

Çalışan Memnuniyeti

Çevre Duyarlılığına Sahip