C Blok
31 Mayıs 2022

C BLOK

Başhekimlik

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürlüğü

Acil Servis

Solunumsal Yoğun Bakım Üniteleri

Göğüs Hastalıkları Servisleri

Poliklinikler (Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Kardiyoloji, Nöroloji, Dahiliye, Sarkoidoz, Astım-KOAH, Nöroloji, Enfeksiyon Hastalıkları)

Laboratuvarlar (Biokimya-Mikrobiyoloji-Patoloji)

Kan Bankası

Radyoloji Ünitesi (Rontgen-Tomografi-Ultrason)

Hastane Eczanesi

Bronkoskopi Ünitesi

Solunum Fonksiyon Testi -  DLCO – EKG

İdari Birimler (Sağlık Kurulu – Vezne – Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Birimi)

Hasta Hakları Birimi

Santral

Bilgi İşlem Birimi

Depolar ( Eczane, Laboratuvar)