B Blok
31 Mayıs 2022

Başhekim Yardımcısı

İdari Mali İşler Müdürlüğü

Tüberküloz Servisi

Uyku  Bozuklukları Ünitesi

Palyatif Bakım Ünitesi

Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Kliniği

B3 Göğüs Hastalıkları Servisi

Onkoloji Servisi

Poliklinikler (KBB, Algoloji, Sigara Bırakma Polikliniği, Kurum Hekimi, Enfeksiyon Hastalıkları)

İdari Birimler (Satınalma, Gelir Tahakkuk, Gider Tahakkuk, Muayene Kabul, İstatistik, Vezne, Evrak Kayıt, Personel ve Özlük Hakları, Çalışan Güvenliği,Kalite Birimi,Çevre ve Atık Yönetimi Birimi, Enfeksiyon Birimi)

Depolar (Tıbbi Sarf, Ayniyat, Ayniyat Tüketim, Kırtasiye, Temizlik Malzemeleri, Biyomedikal)

Rontgen Birimi

Morg