Meslek Hastalıkları
28 Haziran 2021

 

Genel bilgiler:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) meslek hastalıklarını, ‘işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıklar’ olarak tanımlamıştır. Her yıl bin çalışanın 4-12’sinde meslek hastalığı geliştiği tahmin edilmektedir. Ülkemizde meslek hastalığı sağlık kurulu raporu düzenleme yetkisi meslek hastalıkları hastaneleri, devlet üniversiteleri tıp fakülteleri ve devlet eğitim ve araştırma hastanelerine verilmiştir. Hastanemiz bu konuda etkili kurumlar arasında yer almaktadır.

 

Klinik:

Kliniğimiz, yataklı servis bölümünün de bulunduğu dört katlı meslek hastalıkları ek binasında  hizmet vermektedir.  Tetkikler için kendi binamız, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi altyapı ve donanımından yararlanılmaktadır.

 

Hizmetler:

  • İşe giriş muayeneleri
  • Periyodik muayeneler
  • Meslek hastalığı tanısı
  • Yataklı tedavi hizmetleri

 

Başvuru:

Sosyal güvenlik kurumu sevki , diğer hekimler ya da işyeri hekimi tarafından sevk edilmesi ya da meslek hastalığı şüphesi ile kişinin meslek hastalığı açısından değerlendirmek üzere bireysel başvurusu  kabul edilmektedir.

Başvuruda mevcut hastalıkla ilgili tıbbı dokümanlar, işyerinde yapılan sevk nedeni ile ilgili tetkiklerin bulundurulması değerlendirmenin daha kısa sürede ve doğru yapılması için önemlidir.

 

Hekimler:

Kliniğimizde iş ve meslek hastalıkları, halk sağlığı, kulak burun boğaz, göz hastalıkları, cildiye, kadın doğum, fizik tedavi, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, alerji, nöroloji, ortopedi, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, dahiliye, biyokimya, enfeksiyon hastalıkları, genel cerrahi, radyoloji, psikiyatri uzman hekimleri,  normal poliklinik muayeneleri, işe giriş ve periyodik muayeneler, meslek hastalığı tanısında tanı, tetkik ve tedavi sürecinde yer almaktadırlar.