Tıbbi Onkoloji
24 Ocak 2019


 TIBBİ ONKOLOJİ
Kanser, dünyada ve Türkiye’de sıklığı giderek artan önemli bir sağlık ve yaşam sorunudur. Kanserin tanı ve tedavisi, birçok uzmanlık dalının işbirliği ile multidisipliner olarak gerçekleştirilmelidir. Bu uzmanlık dallarından biri olan Tıbbi Onkoloji, kanserin ilaçla tedavisi anlamına gelen kemoterapi uygulamaları ile ilgilenmektedir. 
Kemoterapi, tümörün ilaçla tedavi edilmesi demektir. Kemoterapi ile tümör hücreleri öldürülür veya tümörün büyümesi durdurulmaya çalışılır. Bazen tek, bazen birkaç ilaç çeşitli yollarla verilerek uygulanır.
İLK BAŞVURU:
 -Hastalarımız gelirken yanlarında patoloji, ameliyat raporlarını, epikrizlerini, ellerindeki filmler ve raporları varsa eski dosyalarını getirmeleri gerekmektedir.
 -Hastalarımıza Kontrol muayeneleri için de randevu verilmektedir.
 İlgili birimce değerlendirilen hastalarımızın gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra tedavileri planlanır.
POLİKLİNİK YAPISI
Hizmet birimlerimizde yeni müracaat eden ve kontrolleri devam eden hastaların görüldüğü ve konsültasyon hizmetlerinin yürütüldüğü poliklinikler ve ayaktan kemoterapi uygulamalarının yapıldığı ayaktan kemoterapi ünitesi bulunmaktadır.
Ayaktan kemoterapi ünitemizde 2 hekim 6 hemşire bulunmaktadır.
Toplam 27 kemoterapi koltuğumuz bulunmaktadır.
İlaçlarımız Dr. Lütfi Kırdar EAH da robotik cihazlarla hazırlanmaktadır.
Ayaktan kemoterapi ünitemizde hastalarımıza kemoterapi, destek tedavinin yanı sıra gerekli görülen durumlarda kan transfüzyonu gibi hizmetler de verilmektedir.
Polikliniğimize başvuran hastalarımız ilgili hekimce değerlendirilip muayenesi yapılıp Onkoloji dosyası açıldıktan sonra uygun tedavi planlanmaktadır.
Hasta ve hasta yakınları hastalığın durumu ve tedavi ile ilgili bilgilendirildikten sonra hemşirelerimiz tarafından kemoterapi uygulanması ile ilgili bilgi verilerek ayaktan tedavi uygulanmaktadır.