Göğüs Cerrahisi
17 Ağustos 2020

Cerrahi.jpg
SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİĞİ ‘NDE BUGÜNE KADAR GÖREV YAPAN HEKİM LİSTESİ
1. Op.Dr. Ali Atasalihi / 1989 – 05.2010
2. Prof.Dr. İrfan Yalçınkaya / 22.11.2005 –
3. Prof.Dr. H. Semih Halezeroğlu / 1998 – 2008
4. Prof.Dr. C. Asım Kutlu / 2003 – 12.2011
5. Doç.Dr. Altan Kır / 1992 – 2011
6. *Prof.Dr. Erdal Okur / 1995 – 2011
7. Op.Dr. Canan Ş. Dudu / 10.2005 – 08.2006
8. Prof.Dr. Akif Turna / 08.2009 – 03.2010
9. Doç.Dr. Mehmet Sırmalı / 08.2011 – 06.2012
10. *Prof.Dr. S. Volkan Baysungur / 01.1994 –
11. Doç.Dr. Çağatay S. Tezel / 2005 –
12. Prof.Dr. Cansel Atinkaya / 11.2010 –
13. *Op.Dr. Attila Yıldırım / 1993 – 1995
14. *Op.Dr. Hakan Yılmaz / 01.1994 - 2006 & 08.2012 -
15. *Op.Dr. Engin Yalçın / 1995 – 2003
16. *Doç.Dr. A. Levent Alpay / 01.1996 –
17. *Op.Dr. Mine Demir / 1999 –
18. *Op.Dr. Mesut Demirel / 1999 – 2004
19. *Op.Dr. Yusuf Arısoy / 1999 – 2004
20. *Doç.Dr. Mertol Gökçe / 2000 – 2005
21. *Doç.Dr. Aysun Kosif / 2004 –
22. *Op.Dr. Hakan Sönmez / 2004 – 2009
23. *Op.Dr. İlker İskender / 2004 – 2009
24. *Op.Dr. H. Oğuz Kapıcıbaşı / 2005 – 2010
25. *Op.Dr. Salih Z. Kadıoğlu / 2005 – 2010
26. *Op.Dr. Gökçen Sevilgen / 08.2004 - 01.2010
27. *Op.Dr. Gökhan Ergene / 11.2004 - 01.2010
28. Doç.Dr. Erdal Taşçı / 2005 – 12.2011

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİĞİ (SGCK)

Şu anki cerrahi birimlerin olduğu blok, hastanenin ilk binası olup 30.11.1951’de göğüs hastaları için tek katlı ve yirmi yataklı bir tedavi kurumu olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1957’de A Blok hizmete açıldıktan sonra Dr. Siyami Ersek ve Dr. Kemal Bayazıt, anlaşmalı hekim olarak Süreyyapaşa’ya belli aralıklarla gelip ameliyatlar yapmıştır. Bu on yıl kadar sürmüştür. Göğüs Cerrahisi ile ilgili ameliyatları da o yıllarda genel cerrahlar yaparmış.

11.1989 tarihinde göreve başlayan Op.Dr. Ali Atasalihi, göğüs cerrahisi ile birlikte hem genel cerrahi hem de kalp damar cerrahisi ağırlıklı ihtisas sahibi olduğundan (ki o yıllardaki göğüs cerrahlarının birçoğu öyle idi), 1990’lı yıllardaki vakaların birçoğu da ağırlıklı olarak bu şekilde imiş. Haftada iki gün ameliyat yapılırmış ve ilk yıllar yıllık ameliyat sayısı 100-150 civarında imiş. Daha çok verem, kist, bronşektazi ve dekortikasyon ameliyatları ön planda olup ampiyem servisi diye ayrı bir servis varmış.

1992 yılında Dicle ÜTF’den yeni uzmanlığını almış Dr. Altan Kır, göreve başlamış. Dr. Ali Atasalihi, 1992 yılında Klinik Şefi olmuştur. 01.1994 tarihinde Dr. S. Volkan Baysungur ve Dr. Hakan Yılmaz, ilk asistanlar olarak ihtisas eğitimine başlamışlar. Onlardan altı ay kadar önce de Genel Cerrahi Uzmanı olan Dr. Attila Yıldırım, Göğüs Cerrahisi alanında üst ihtisas yapmak üzere başlamış.

1996 yılında üst katı tamamlanan D Bloğa, A Blok’taki Göğüs Cerrahisi Kliniği taşınmış. 2000 yılı başlarında başhekim olan Dr. Mustafa Zengin, Göğüs Cerrahisi Kliniği’ni C Bloğa taşıyıp, Bloğun tamamını Kalp Damar Hastalıkları ve Cerrahisi Kliniği yapmaya çalışmış. Koroner anjiyografi ünitesi kurulmuş ve açık kalp ameliyatları da yapılmaya başlanmış. Cerrahi Blok, Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde uzman olarak göreve başlayan, daha sonra doçent ve klinik şefi olan Dr. H. Semih Halezeroğlu’nun başhekim olmasıyla asli fonksiyonuna geri dönmüştür.

Eylül.2005 tarihinde Heybeliada Sanatoryumu kapatılarak Süreyyapaşa Hastanesine nakledilince, Göğüs Cerrahisi’nde iki klinik daha kurulmuş ve bu iki klinik, ilk iki yıl C Blokta çalışmış ve daha sonra bütün cerrahi şeflikler Cerrahi Blok’ta bir araya gelmiştir. Heybeliada Göğüs Cerrahisi ekibi, yeni klinik şefleri Doç.Dr. C. Asım Kutlu ve Doç.Dr. İrfan Yalçınkaya ile çalışmaya başlamışlardır.

2008 yılında Doç.Dr. H. Semih Halezeroğlu hastaneden ayrılıp profesör olarak Acıbadem ÜTF’ne geçmiştir. Kurucu Şef Dr. Ali Atasalihi de yirmi yıl görev yaptığı hastaneden 05. 2010 tarihinde emekliye ayrılmıştır. Doç.Dr. C. Asım Kutlu, 12.2011 tarihinde Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH’ne geçmiştir.

Doç.Dr. İrfan Yalçınkaya, 24.06.2011 tarihinde başhekimlik görevini de üstlenmiş ve iki yıl görev yaptıktan sonra bu görevden istifaen ayrılmıştır. 08.2011 tarihinde Doç.Dr. Mehmet Sırmalı, Klinik Şefi olarak göreve başlamıştır. Onun da ayrılması ile 27.04.2012 tarihinde Göğüs Cerrahisi Kliniği “tek klinik” haline gelmiştir.

06.2012 tarihinde Doçentlik payesi alan Doç.Dr. S. Volkan Baysungur ve Doç.Dr. Çağatay S. Tezel, 2013 yılında eğitim görevlisi kadrosuna atanmışlardır. 2012 yılında Dr. Cansel Atinkaya, 2015 yılında Dr. Hakan Kıral ve Dr. A. Levent Alpay, 2017 yılında da Dr. Aysun Kosif ve Dr. R. Serdar Evman, doçentlik ünvanını almışlardır.

05.10.2016 tarihinde bina hakkında 5 yıl önceki deprem analiz raporu gerekçe gösterilerek, başhekimliğin kararı ile yataklı servisler önce B Blok 7. kata, sonra da 22.08.2017 tarihinde B Blok 2. kata taşınmıştır.

Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde; 2015 yılında kurulan ve hastanemizin de afiliye olup bünyesinde yer aldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadrosunda olan üç öğretim üyesi dahil (1’i profesör, 2’si doçent), 14 göğüs cerrahisi uzmanı (1’i profesör, 7’si doçent) ve 6 asistan olmak üzere toplam 20 hekim görev yapmaktadır.

Anestezi uzmanı 7 kişi olup, 1 genel cerrahi uzmanı, 1 kalp ve damar cerrahisi uzmanı, 1 enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve 1 diş hekimi de aynı blokta görev yapmaktadır. Cerrahi Blokta toplam yaklaşık 115 personel görev yapmaktadır.

Süreyyapaşa Göğüs Cerrahisi Kliniği’nin, halihazırda B Blok 2. katta 37 yataklı (5 oda tek, 16 oda çift yataklı) bir servisi, D Blokta 14 yataklı ameliyat sonrası yoğun bakım yatağı ve 5 ameliyathane salonu mevcuttur. Haftanın ilk dört günü ameliyatlar yapılmakta olup, son gün akademik program ve cerrahi konseye ayrılmıştır.

2012 yılında toplam 1607 hastaya, 1938 cerrahi girişim; 2013 yılında toplam 1440 hastaya,  1692 cerrahi girişim; 2014 yılında 1405 hastaya, 1816 cerrahi girişim; 2015 yılında ise toplam 1399 hastaya, 1936 cerrahi girişim; 2016 yılında toplam 1593 hastaya, 1940 girişim; 2017 yılında toplam 1526 hastaya, 1801 cerrahi girişim uygulanmıştır (Bu sayıya fiberbronkoskop, kapalı göğüs drenajı, biyopsi ve trakeostomi gibi ameliyathane dışında yapılan işlemler dahil değildir).

03.2009 tarihinde Türkiye’de ilk başarılı tek taraflı akciğer nakli kliniğimizde yapılmıştır. Özofagus dahil her türlü göğüs cerrahisi ameliyatı öncelikle video-yardımlı torakoskopik cerrahi yöntemiyle yani kapalı yöntemle olmak üzere başarıyla yapılmaktadır.

Kliniğimizde bugüne kadar 65 hekim değişik tarihlerde görev yapmış ya da yapmakta olup, toplam 44 hekim uzmanlık eğitimini kliniğimizde yapmış ya da yapmaktadır. Ayrıca 2012 yılından beri Yeditepe ÜTF, 4. Sınıf Göğüs Cerrahisi Stajı bütünüyle kliniğimizde yapılmaktadır.


29. Op.Dr. Murat Keleş / 2005 –
30. Doç.Dr. Hakan Kıral / 2005 –
31. Prof.Dr. Alpay Örki / 2005 – 2007
32. Doç.Dr. Güven Olgaç / 2006 (6 ay)
33. Prof.Dr. Gökhan Hacıibrahimoğlu / 2005 – 2009
34. Prof.Dr. Altuğ Koşar / 2005 – 2010
35. Op.Dr. Şenol Ürek / 2005 –
36. *Op.Dr. Attila Özdemir / 2005 – 2010
37. *Op.Dr. Halil Çiftçi / 2005 – 2010
38. *Op.Dr. Hatice E. Ünaldı / 2005 –
39.* Op.Dr. Oral Akın / 2005 – 2009
40. *Op.Dr. M. Suat Patlakoğlu / 2005 – 2010
41. *Op.Dr. Volkan Nehir / 2005 – 2007
42. *Yrd.Doç.Dr. Mustafa Küpeli / 2005 – 2010
43. *Op.Dr. Zeynep D. Kolay / 2005 – 2009
44. *Op.Dr. Mehmet Tükel / 11.2007 – 10.2009
45. *Op.Dr. Pınar Çağan / 11.2007 – 10.2009
46. *Op.Dr. M. Ersin Çardak / 11.2007 – 10.2009
47. *Op.Dr. Turan Ceylan / 2006 – 2011
48. *Op.Dr. İlhan Ocakçıoğlu / 07.2007 – 2012
49. *Yrd.Doç.Dr. Tuğba Coşgun / 12.2007 – 03.2013
50. Yrd.Doç.Dr. Tunç Laçin / 10.2010 – 11.2013
51. Op.Dr. Serda K. Metin / 10.2010 –
52. Doç.Dr. R. Serdar Evman / 02.2013 -
53. *Op.Dr. Mustafa Vayvada / 12.2009 – 03.2015
54. *Op.Dr. Serkan Bayram / 02.2010 – 07.2015 / 07.2016 -
55. *Op.Dr. E. Ezgi Cesur / 09.2010 - 11.2015
56. *Op.Dr. M. Talha Doğruyol / 08.2011 – 11.2016
57. *Op.Dr. Elçin Ersöz / 02.2012 – 01.2017
58. *Op.Dr. Mustafa Akyıl / 02.2012 - 05.2017
59. *Op.Dr. Deniz Gürer / 08.2012 – 01.2018
60. Dr. İlker Kolbaş / 04.2013 –
61. Dr. Sevinç Çıtak / 07.2014 –
62. Dr. Onur Derdiyok / 01.2015 –
63. Dr. Selime Kahraman / 07.2016 -
64. Dr. Abdurrahim Gördebil / 08.2016 –
65. Dr. Ozan Kaya / 03.2017 –

? İhtisasını SGCK’da yapanlar