T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kalite Birimi


HKS KALİTE YÖNETİMİ

Son yıllarda ülkemizde pek çok alanda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Toplum bilinci sürekli artmakta, insanlarımız hep daha iyiyi talep eder hale gelmektedir. Bu değişim Sağlık sektöründe de kendini hissettirmektedir.

Hastalarımızın sürekli artan ihtiyaç ve beklentilerine karşılık, Sağlık organizasyonları da kendini yenileyerek hep daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. “Bir organizasyonun amaçlarına, en az kaynak kullanarak en optimal ürünü ortaya koyarak ulaşabilme yeteneği olarak tanımlayabileceğimiz” kalite kavramı, bu noktada büyük önem kazanmaktadır.

Hastanemiz bu bilinçle 2004 yılında kurumsal anlamda kalite kültürünün oluşmasını hedefleyen bir yapı oluşturarak sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi hedeflemiştir. Başlangıçta mevcut bilgi birikimlerini biraraya getiren bu çekirdek yapı daha sonraları kurumsal bir yapı haline dönüşmüştür.

2004 yılında küçük bir çalışma grubu ile yola çıkılarak başlayan kalite çalışmalarımız 2006 yılında Bakanlığımız bünyesinde sürdürülen “hastanelerimiz için temel kalite değerlendirme kriterleri” nin hazırlanması ile ivme kazanmıştır.

Bakanlığımız tarafından oluşturulan bu kriterlere göre hastanemiz 2006 yılından beri belirli aralıklarla değerlendirilmekte, sonuçları raporlanmaktadır. Bu değerlendirmelerde hastanemiz İstanbul ilinde en başarılı hastaneler arasındadır.

“Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi” nin 2007 yılı başında yürürlüğe girmesiyle Kalite çalışmalarımız “Hasta Güvenliği” odaklı hale gelmiş olup, müdürlüğümüzce yapılan kalite denetimleri hastanemizde iyileştirmeler için fırsatlar oluşturmuştur.

Hastanemiz Kalite çalışmaları giderek artan bir düzeyde sürmektedir. Ancak daha atacağımız çok adımlar olduğunu biliyoruz.

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kaliteyi bir yaşam felsefesi olarak görüyoruz.. Kaliteyi yönetim aracı olarak kullanmakla; hastalarımıza, çalışanlarımıza ve kurum olarak kendimize çok şeyler katacağının farkındayız. İyileştirmeler ve gelişmeler için zaman, emek ve sabır gerekmektedir. Bu konuda atacağımız her adım siz hastalarımızın layık olduğu kaliteli sağlık hizmetine ulaşmasında bir atlama taşı olacaktır.