T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kalite Yönetim Birimi


KALİTE YÖNETİM BİRİMİ 


Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Seti kapsamında, Sağlık hizmetlerinin Etkin, Etkili, Verimli, Hakkaniyetli sürdürülmesini sağlayarak hasta güvenliğini, hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmayı hedefleyen faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamaktır.  
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV DAĞILIMI

Kalite Yönetim Direktörü

Sevgi ÇAĞALTAY KAYAOĞLU

Gösterge Yönetimi, Güvenlik Raporlama Sistemi, Doküman Yönetim Sistemi

Dilek Kalkışım

Hasta ve Çalışan Anket/Görüş ve Önerileri, DÖF Takibi

Demet Yıldırım Tursun