T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Öğrenci Staj İşlemleri


Kurumumuzda öğrencilerin staj yapabilmesi için istenilen sağlık taraması belgeleri İş Yeri Hekimimiz tarafından incelenmektedir.

Staj başvuru belgeleri tam olan öğrenciler iş yeri hekimimiz onayından sonra staja başlatılacaktır.
Sağlık tarama belgelerine ek olarak staj birimine teslim edilecek evraklar;

Sağlık Kurulu Raporu,

  • Öğrenci belgesi,
  • Kimlik fotokopisi,
  • SGK durum belgesi,
  • İSG eğitimi aldığına dair belge ( varsa)
  • Ziraat Bankası/Maltepe E-5 Şubesinden hesap açtırmalıdır. Banka dekontlarının üzerine  Okul,Bölüm ve T.C. kimlik numarası yazılarak eğitim birimine teslim edilmelidir.

_____________________________________________________________________________
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK GÖZETİM PROSEDÜRÜ_HASTANE

5.5. Çırak ve Stajyerlerin Sağlık Taramaları İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde ilk defa staja başlayacak öğrencilerin staj kabullerinde 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ‘Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşyerlerinde Çalışabilir’ ibaresi ile birlikte prosedürün 5.5.1. Staja Kabul Edilenlerden İstenen Tetkik ve Muayeneler başlıklı bölümünde yer alan tetkiklerin (Tetkiklerin staj başlangıcından en fazla iki ay öncesine ait olması şartı ile) neticelerini de içerenSağlık Kurulu Raporu aranır. Daha önce yukarıda bahsi geçen sağlık kurulu raporu ile İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarda staj yapmış ve kayıtlarda rapor/belgeleri (Raporların geçerlilik süresi; çalışılan birimin/kurumun İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde tanımlanmış işyeri tehlike sınıfına göre az tehlikeli işyerleri için 5 yıl, tehlikeli işyerleri için 3 yıl, çok tehlikeli işyerleri için 1 yıldır) yer alan stajyerlerin 2. defa veya daha üstü staja başlayacakları zamanda staj yapacağı kurumun işyeri hekimi tarafından değerlendirilmeleri ve işyeri hekiminden staj yapılacak ‘…………. hastanesinde/merkezinde/biriminde staj yapmasında sakınca yoktur’ kararlı raporu almaları yeterli kabul edilir, sağlık kurulu raporu aranmaz. Stajyerin tetkik ve muayenesi sonucunda sağlık durumu nedeniyle çok tehlikeli/tehlikeli işyerinde staj görmesinde tereddüt oluşması halinde staj yapacağı hastanenin hangi bölümünde/biriminde ve hangi koşullarda staj yapabileceği Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen ‘Hastanenin ……….Bölümünde/Biriminde …….. Koşuluyla Staj Yapmasında Engel Yoktur’ ibareli Sağlık Kurulu Raporu ile belirlenir. Staj başlangıcından sonraki staj süresince gerçekleşen kurum içi bölüm değişikliklerinde riskli bölümlere geçişlerde işyeri hekiminin bilgilendirilmesi ve önerilerine uyulması mecburidir.

5.5.1 Staja Kabul Edilenlerden İstenen Tetkik ve Muayeneler  HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak IgM ve IgG, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan Grubu sonuçları, İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK GÖZETİM PROSEDÜRÜ_HASTANE Kod No: PR01/HSH-ÇSB Yayın Tarihi/No: 12/03/2018 Revizyon Tarihi/ No: 26/03/2019/01 Sayfa No: 11/16  Göz uzman muayenesi, psikiyatri muayenesi sonuçları,  KBB uzman muayenesi veya odyometri sonucu ( gürültü riski olan yerlerde staj yapacaklar için)  EKG raporu ve akciğer grafisi raporu,  Aile Hekimliğinde Tetanoz aşısı yapıldığını gösterir aşı kartı,

5.5.2.Staja Kabul Edilenlerden Bölüm Bazlı İstenen Ek Tetkik ve Benzeri Belgeler Radyolojide staja başlayacaklardan; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak atipik hücre açısından periferik yayma (Varsa Hematoloji Uzmanı yoksa Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı tarafından yapılır), TSH, serbest T4 tetkiki, dermatolojik muayene sonuçları, Ameliyathanede staja başlayacaklardan; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak solunum fonksiyon testi sonuçları, Patoloji Laboratuvarında staja başlayacaklardan; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak atipik hücre açısından periferik yayma (Varsa Hematoloji Uzmanı yoksa Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı tarafından yapılır) ve solunum fonksiyon testleri sonuçları, Diyetisyenlik bölümü öğrencilerinden; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak hijyen eğitimi belgesi, Yeni doğan ve çocuk bölümü öğrencilerinden; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak Hepatit A ve su çiçeği (Anti HAV IgG, VZV IgG) markerları bakılması, Yoğun bakım ve İmmün Süpresif Hastaların bulunduğu bölüm öğrencilerinden; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak Su çiçeği (Anti VZV IgG) markerları, Mikrobiyoloji Laboratuvarında staj yapacak öğrencilerden; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak Hepatit A (Anti HAV IgG) markerları, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Protez Laboratuvarlarında staj yapacak öğrencilerden; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak dermatolojik muayene, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar civa düzeyi (diş hekimi ve klinikteki yardımcısı) istenir.