T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

07-14 Ocak tarihleri "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası


Her yıl 07-14 Ocak tarihleri "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" olarak değerlendirilmektedir. Beyaz baston görme engellilerin bağımsızlaşmasını ve özgürleşmesini simgeleştiren en önemli araçtır. Beyaz baston gerekli durumlarda görme engelliyi tanıma, yardıma gereksindiği durumlarda da gereken desteği vermede kolaylık sağlamaktadır.