T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

28/04/2020

Retrospektif , Anket , Yaşam Alışkanlıkları Çalışmaları İçin Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu


Klinik Araştırmalar Etik Kurullarının sorumluluk alanı dışında kalan, girişimsel olmayan klinik çalışmaları mevzuat ve bilimsel esaslar çerçevesinde değerlendirerek onay vermek amacıyla Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu oluşturulmuştur. 

a) Dosya ve görüntü kayıtları gibi tıbbi arşiv kayıtları üzerinde yapılan retrospektif çalışmalar, 
b) İlaç, tıbbi ve biyolojik ürünler ile bitkisel ürünler ile ilişkili olmayan anket çalışmaları ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları, 
etik kurulumuz tarafından değerlendirilmektedir. Ayrıntılı bilgiyi yönergemizde bulabilirsiniz. 

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu kendi hastanemiz araştırmacıları öncelikli olmak üzere Anadolu Güney Kamu Hastaneler Birliği çatısı altında olup etik kurulu bulunmayan birim/hastanelerin araştırmacılarının başvurularını kabul etmektedir. Araştırmacılar başvurularını web sayfamızda yer alan döküman örneklerine uygun yapmalıdır. 

Not : Tüm belgeler CD'ye kopyalanmış beyaz dosya ile en az toplantı tarihinden 3 (ÜÇ) iş günü öncesinden ETİK KURUL sekreterine elden teslim edilmelidir.
( CD'ye WORD formatında yazılmalıdır. Ayrıca tek PDF dosyası olarak teslim edilmelidir. )

1- Başvurular; dosya içerisindeki belgeler sayfa numarasına göre sıralandırılıp, ayrı şeffaf dosyalara konularak tek nüsha eksiksiz olarak SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH,  KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU Sekreterliği’ne yapılmalıdır. 
2- Başvuru yapıldıktan sonra, karar tarihi diğer başvuruların sayısına göre belirlenen toplantı gündemine bağlıdır. Kararın en erken 4 hafta sonra olabileceği varsayılmalıdır.
3- Etik Kurul düzeltme kararı için belirlenen toplantı tarihinden 5 gün sonra etik kurul sekretaryasından bilgi alınması telefon ile bilgi istenmemesi rica olunur.
4- Çalışma başlama tarihini etik kurul başvuru tarihinden 3 ay sonra olacak şekilde yazılmalıdır.

İletişim :
Sekreterya : Perihan AYDIN ÜNLÜ
Tel : 0216 421 4200 / 3017
E-posta : etikkurul@sureyyapasa.gov.tr
Adres : Başıbüyük Mahallesi Süreyyapaşa Yerleşkesi 34844 C BLOK Maltepe - İstanbul / Türkiye

SÖZ KONUSU TOPLANTI İÇİN DOSYA KABULÜ TOPLANTI TARİHİNE 3 İŞ  GÜNÜ KALA SONLANDIRILACAKTIR.
VERİLEN TARİHTE ULAŞTIRILAMAYAN DOSYALAR BİR SONRAKİ TOPLANTIDA DEĞERLENDİRİLECEKTİR.


Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Akademik Kurum Kurul Kararı
Başvuru Formu
Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu Örneği

Sağlık Kontrol Gurubu İçin Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu Örneği
Biyolojik Materyal Transfer Formu( Gerekli ise )
Değişiklik Başvuru Formu ( Gerekli ise )
Etik Kurul Dilekçe
Özgeçmiş Formu