T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Süreyyapaşa
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Destek Hizmet Birimi


  • Sosyal ve İdari Hizmetler İşlemleri,
  • Yemekhane İşlemleri,
  • Ulaştırma işleri,
  • Temizlik İşleri,
  • Halkla İlişkiler İşleri,
  • Güvenlik İşleri.